Thursday, April 24, 2008

চঙা খুড়া (ছড়া)

অঙালেকির চঙা খুড়াই
রাঙা খুত্তেই পিদেছে
নঙা পাতা ঝঙা দিয়া
কাঙা সায়া সালছে।
সঙ হাজেয়া ঢং দেহেয়া
বাঙ বাকুতি চরেছে
খঙ দেখিয়া চঙ ফান্দিয়া
মুর নঙেয়া পড়েছে।
বেঙ দেখিয়া লেঙ বেলিয়া
তেঙথা দিয়া কাদেছে
কেঙ করিয়া চেঙ পুরিয়া
সেঙ করিয়া বাদেছে।
দুং দুঙিয়া তুঙ তুঙিয়া
মুঙে পিছে নাচাছে
চোঙে থয়া হুঙ বিদিয়া
নুঙেই নায়া নাখাছে।
নিঙ করিয়া চিঙ করিয়া
তিঙ করিয়া করিছে
হিং বিদিয়া রিং পিদিয়া
জিঙ জিঙিয়া পরিছে।
টাং করিয়া চাঙ বুলিয়া
আঙ করিয়া চাছে
খাং হিজিয়া নাং করিয়া
মারাং কেয়া খাছে।
লাং করিয়া গাং আটিয়া
জাং বাগিয়া হমাছে
চাং অহানৌ পাংতে নায়া
সাঙে গিয়া ঘুমাছে।


ছড়াকারঃ সুকুমার সিংহ বিমল

No comments: