Thursday, April 24, 2008

ভুল স্বর্গ

( ১)
গিরক অগ লেপ্পা বেকারগ আসিল।
তারতা কোন কাম নেয়সিল। হুদ্দা শখ আসিলতা নানা রকমর। হুর€ হুর€ রোকর তক্তাত মাটি দালিয়া অতার গজে হুর€ হুর€ চিংথরি, কাপানা হাজিত। দরেইত্ব চেয়া মনে অর- ফেসুরা ফটক আগ, অতার হাদিত পাল আহান পাখিয়া পারা, নাইলে হিসিয়া থুয়াসি লপুকগ, যেহাত গুর€ পড়িসি কিংবা উচা নিচা তেঙারা, তার গারিগদে ঔহান ছড়াহান পারা ইসে, নাইলে আটানির পথহান।
ঘরর মানুরাং তার লাঞ্ছনার খম না থুঙিসিল। হাদি হাদিত সাংগাল করত পাগলামি এরা দিতয় কিন্তু পাগলামি তারে না এরা দিল।

(২)
কোন কোন সউ আকিগ আসি আ¯া মারিহান লেরিক তামকরানিত লেইফেত দিতারা, বার পরীাৎ খাঙু করে পাস করতারা। তার তাউ দশাহান ইল।
আ¯া জীবনহান অকামে গেলগা বার মরানির পিসে পৌ পারতা যে, তারতা স্বর্গত যানা লেপুইছে।
কিন্তু কপালহান স্বর্গর আলিগদেও মানুর লগ না এরাদের। দত অতায় মার্কাগ ভুল করিয়া তারে কামর মানুর স্বর্গহাত থয়া আহিলা।
এ স্বর্গহাত হাব্বিতা আছে, হুদ্দা জিরনহান নেই।
এহাত মুনিয়ে মাততারা, ‘নিংশাগ বেলানির সময়হান কয়দে?’ জেলায় মাততারা, ‘গেলুগা মায়, কাম পরিয়া আছে’। হাবিয়ে মাততারা, ‘সময়র দাম আছে’। কুঙ্গউ না মাততারা “সময়র দাম নেই”। আরতা নুয়ারলাঙ বুলিয়া হাবিয়ে আপে করতারা বার বপিয়া হারৌ ইতারা। “খাটতে খাটতে চকথা ইলু” এরে নালিশ হানই ঔহার এলাহান।
এরে গিরক এগ কোরাঙৌ হের আহান নাপার, কোরাঙৌ চেপ নুয়ারের। সড়কগত অন্যমনস্ক ইয়া আতের, হান্তে চিলপা মানুর সড়কগ বেরা করের। লাম্ফেইহান পারিয়া যেহাতই নুঙি করিয়া বহানি চার, হুনের ঔহাতই হৌপাতর বিছারা, বীজ বেলাসিতাহে। হুদ্দা উঠিয়া যানা লাগের, থেয়না লাগের।

(৩)

বপিয়া চিলপা নিঙল আগ স্বর্গর খুইতুগত্ত হাদ্দিন পানি নেনাত আহিরি।
সড়কগদে তেই আতিয়া যেইরিগা ঔহান বেনাহার চালাক তালর সুরগ পারা।
চালাক্করে তেই ফেসুরা জুরাগ বাধে বেল্ল। তবুও দু-চারিহাস য়াউকালপা চুন কপালহার গসহাত নঙিয়া তেইর আখিগর কালা প‘গ চানারকা লাল্লাম ইসি।
স্বর্গীয় বেকামা মানুএগ আকবারাদে উবা ইয়া আসিল। য়াউকালপা ছড়াহার কাদাহার তমাল ছপার সাদে ইঙ্গ ইয়া।
খেলকি হানদে ভিখারিগ দেখিয়া রাজকন্যারতা যেসাদে নুংশি লাগের, তারে দেখিয়া নিঙল এগরতাউ ওসাদে নুংশি লাগিল।
‘ওহ তোর আতে মনাউরি কাম নেইসে’?
নিংশাগ এরাদিয়া বেকামাগয় মাতের ‘কামকরানির সময় নেই’।
নিঙলগয় তার কথা কিত্তাউ হার নাপেইল। মাতল, ‘মোর আতহাত্ত কাম খানি নেনা চারতা’।
বেকামাগয় মাতের ‘তোরাংত কাম নেনারকা উবা ইসুগহে।
ঃ কি কাম দিতু?
ঃ তি যে কলগ কাকালিহাত করিয়া পানি কাকরৌরি অতার আগ যদি মরে দিয়া পার€রি-’
ঃ কলগ নিয়া কিতা ইতই? পানি কাকরতে?
ঃ ‘না, মি তার গারিগত দৌ ইকং।
নিঙলগয় তিক শৌইয়া মাতিরি, ‘মোরতা সময় নেই, মি যাউরিগা’।
কিন্তু বেকামা মানুর লগে কামর মানু পারতাইতা কিদিয়া? হাদ্দিন তাঙরতা খুইতুগত দেখা অর। বার হাদ্দিন ওরে কথা আকখান ‘তোর কাকালির কল আগ দে, অগৎ দৌ ইকং।
তেই জিঙে নুয়ারল, কলগ দিয়াদিল।
অগরে পাকদে পাকদে বেকামা অগ ইকানি অকরল কত রঙর পাক, কত রঙর বেরা।
ইকানি লমিলে নিঙলগয় কলগ তুলিয়া পাকদে পাকদে চেইল। পিসুমগি তেরা করিয়া আংকরল, ‘’এহার মানে?’
বেকামা মানুগয় মাতের ‘এহার কোন মানে নেই’।
কলগনো নিঙলগয় ঘরে গেলিগা।
হাবিরাংত নুকিয়া আরমহাত বহিয়া ওগরে তেই নানান ঙালে, নানান সাদে নঙিয়া পাকদিয়া চেইল। রাতি হাদি হাদিৎ ফামেত্ব লামিয়া থমেইগ লাগিয়া ইঙ্গ ইয়া বহিয়া ওরে দৌ চানা অকরল। তেইর বয়স এহাত তেই এরে পয়লাকা এমন আকতা দেখল যেহার কোন মানে নেই।
ঔদিনও বেকামা মানুএগ আকবারাদে উবা ইয়া আছে।
নিঙলগয় মাতল, ‘কিতা চারতা?’
তা মাতল, ‘তোর আতেত আরতাউ কাম চাউরি’।
‘কি কাম দিতু?’
‘যদি অকরৌরি, রাঙাচঙা নুরি বুনে বুনে তোর বেনিগ বাদানির দড়ি হংকরে দিতৌ’।
‘কিতা ইতয়?’
‘কিত্তাউ নাইব’।
নানান রঙর নানান কাম করা দড়ি হং ইল। এপাগাতে মেংসেলহান আতহাত নিয়া নিঙলগয় বেনিগ বাদতে পেতুইরি। কাম পড়িয়া থার, বেলিগ বুরে যারগা।
(৪)
এহান্দে চেইতে চেইতে কামর স্বর্গত কামর হাদিৎ ডাঙর ডাঙর খঙ ইল। কাদানিনো, এলানো এরে খঙ এতা বুজে আহের।
স্বর্গর বুজনে বপিয়া চিšাত পড়লা। সভা ডাকলা। তাঙি মাতলা এহার ইতিহাসে কোন সময় এসাদে না ঘটিসে।
স্বর্গর দতগ আহিয়া অপরাধহান স্বীকার করল। তা মাতল, ‘মি ভুল মানুগরে ভুল স্বর্গত আনিসু।
ভুল মানুগরে সভাহাত আনানি ইল। তার রাঙাচঙা কয়েতহান বার কাকালির আচালাহান দেখিয়া হাব্বিয়ে হারপিলা বেজান ভুল ইয়াপরছেগা।
সভামাপুগয় তারে মাতল, ‘তোরতা পৃথিবীত আলুয়া যানা লাগতয়।
তা তার রঙর খৌগ বার তুলি কাকালিত বাদিয়া নিংশা এরাদিয়া মাতল, ‘হানতে সালুইলু’।
নিঙল অগয় আহিয়া মাতল্, ‘মিয়ৌ যাউরিগা’।
বুজন সভামাপুগ কিসাদে আকসাদে বিবুলা ইয়া পরিলগা। এমতা তা পয়লাকা দেখল এমন কান্ড আহান যেহার কোন মানে নেই।মুলঃ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অনুবাদঃ কৃষ্ণ কুমার সিংহ ওয়াই

No comments: